søndag den 17. september 2017

Uld broderi i Urnesstil


Motivet er inspireret af de norske træskærer arbejder i urnesstil, som blev lavet i år 1050-1100. Jeg har tegnet motivet lidt om, så det egner sig til at blive broderer med kontursting, da kontursting var en af de sting typer, der blev brugt til at broderer med i denne periode.Motivet er idelukkende broderet med kontursting. Først er konturen broderet, derefter er  resten af motivet fyldt ud med kontursting. Jeg har brugt to forskellige typer uldgarn til broderiet, for at ramme de samme farver, som der er brugt i det brikvævede bånd jeg har brugt til hank på den færdige taske. Jeg har brugt en fin plantefarvet uldgarn, og en meget tynd russisk uldgarn, begge broderigarner er nogen jeg har købt på vikingemarkeder.


Broderiet er broderet på ubleget hørlærred. Jeg har valgt at fore tasken med et stykke tynd ubleget hørlærred, for at give den færdige taske lidt stabilitet.Det smukke brikvævede bånd er vævet af Ditte Thorup-Erichsen, der er en meget dygtig håndværker. Jeg har brugt båndet til hank og som pynt på taskens klap.Jeg har syet tre små sølv possement på midt i broderiet. Sølv possement er lavet af Marieke Neumann, hun sælger sit possement på vikingemarkeder rundt om i landet, og fra sin hjemmeside: silberknoten.de. Mariekes possement er fremstillet i sterling sølv efter originale vikingetidsfund fra Birka i Sverrig.
På Moesgaards vikingemarked var dette træskærerarbejde i urnesstil til salg i en af boderne, jeg fik desværre ikke fat i navnet på kunstneren.

Sådan broderer du kontursting / How to embroid stem stitch 


Wool embroidery in Urnesstyle

The motif is inspired by the Norwegian woodcarvings in the Urnes style, which was made in the years 1050-1100. I have redesigned the motif a bit, so it is suitable to be embroidered with stem stitch, as stem stitch was one of the stitch types that were used for embroider in this period.

The motif is purely embroidered with stem stitch. First, the contour is embroidered, and then the rest of the motif is filled with stem stitch. I have used two different types of woollen yarn for the embroidery, to match the same colours as used in the piece of brick-woven ribbon I've used as bag handle on the finished bag. I have used a fine plant-coloured wool yarn, and a very thin Russian wool yarn; both embroidery yarns are some I have bought in Viking markets. The embroidery is embroidered on unbleached linen. I chose to linen the bag with a piece of thin unbleached linen to give the finished bag more stability.

Ditte Thorup-Erichsen, a very skilled craftsman, has weaves the beautiful brick-woven band. I have used the ribbon for the handle and as a decoration on the bag's flap.

I have sewn three small silver passement in the middle of the embroidery. Marieke Neumann makes silver passement, she sells her possement in Viking markets around the country, and from her website: silberknoten.de. Mariekes passement is made of sterling silver after the original Viking findings from Birka in Sweden.


In Moesgaard's Viking market, this woodcarving work was for sale in one of the market shops, unfortunately I did not get the name of the artist.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...